Filozoflar ortaçağ felsefesi tarihi

Aristides Kimdir?

Aristides, Patristik Felsefenin ilk temsilcisidir. MS 2. yüzyılda yaşamıştır. O, “Hristiyan imanı için savunma” adlı eseriyle tanınan ilk Hristiyan apolojistlerinden biridir. Kendisi Atinalıdır. Akala dayalı bir Hristiyan teolojisinin ilk öncüllerinden biridir.

Aristides’in Felsefi Anlayışı

Ona göre tanrı herşeyin içinde gizli bulunan fakat akılla kavranamayacak kadar kudretli bir varlıktır. Ona göre tanrı doğmamış, oluşturulmamış, başlangıcı ve sonu olmayan mükemmel bir varlıktır. O, ismi ve formu olmayan ve hareket eden herşeyin tek hareket ettiricisidir. Her şeyin hareket ettiricisi olduğu için, hareket eden tüm varlıklardan daha kudretlidir.

Tanrı cehalet ve bilgisizliğin kaynağı değil, bilgeliğin kaynağıdır. Tanrı ne erkek ne de kadındır. Hiçbir şey onu sınırlandıramaz ve her şeyin sınırı odur. Görülen ve görülemeyen tüm varlıklar ona muhtaçken o hiçbir şeye muhtaç değildir.

Düşünürümüz, Hristiyanlık öncesi insan ırklarını 3 kategoriye ayırmıştır;

  1. Keldaniler ve Mısırlılar
  2. Antropomorfik tanrı anlayışlarına sahip Yunanlılar
  3. Yahudiler

Aristides Hakkında Daha Fazla Araştırma İçin

Filozofumuz ve onun felsefesi hakkında daha fazla kaynak araştırması için bunlara başvurabilirsiniz:

  • https://www.britannica.com/biography/Aristides-Athenian-philosopher
  • Ahmet Cevizci, “Ortaçağ Felsefesi Tarihi”, Asa Yayınları

Yorum yaz