Kategori - 20. yüzyıl felsefesi

20. yüzyıl felsefesi araştırması yapmak diğer yüzyıllara göre önemli ölçüde zordur. bu dönemde felsefeye önemli katkı yapan filozof sayısı diğer dönemlerden oldukça fazladır. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı 20. yüzyıl felsefesi okulları ve akımları da inanılmaz derecede fazladır. Bu nedenlerden bazıları ve 20. yüzyıl felsefesinin özellikleri şöyledir:

  • 20. yüzyıl felsefesi düşünürlerini etkileyen sosyal olayların sayısı tarihte hiç görülmediği kadar fazladır.
  • Bu yüzyılda dünya nüfusunun neredeyse hepsini etkileyen iki büyük dünya savaşı yaşanmıştır. Bu savaşlar sonucu milyonlarca insan ölmüş ve ölenlerden çok daha fazlası ait oldukları toprakları terketmek zorunda kalmıştır. Böylelikle geleneksel sayılabilecek tüm kurum ve değerler dönüşüme uğramıştır.
  • Bu yüzyılda faşizm, komünizm ve totaliter devlet yönetimleri ortaya çıkmıştır. Her totaliter otorite kendi toplum mühendisliği çalışmaları ile halkı şekillendirmeye çalışmışlardır. Her gelen rejim başta eğitim kurumları olmak üzere devletin tüm kurumlarını hızlı bir dönüşüme zorlamıştır.
  • Dünya savaşlarının bitmesi barış getirmemiştir. Küresel güçlerin egemenlik yarışları içerisinde, artık doğrudan savaş yerine bölgesel kuklalarla savaşma eğilimi ortaya çıkmıştır.
  • Teknolojinin hızlı gelişimi ve teknolojiye erişim ucuzluğu neticesinde dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Bunun neticesinde toplumlar arası kültürel etkileşim artmıştır.
  • Kırsal kesimden kentlere göç artmış buda çarpık kentleşmeye neden olmuştur.
  • İnternet kullanımı, haberleşme olanaklarının artması ve medya sayesinde tüm dünya insanları arasında devlet kontrolünün olmadığı aracısız bir etkileşim ortaya çıkmıştır.
  • 20. yüzyıl felsefesi içerisinde tarihte daha önce görülmeyen alt dallar ortaya çıkmıştır. Bunlar çevre felsefesi, psikoloji felsefesi, dil felsefesi, cinsiyet felsefesidir.
  • Bu yüzyılın en önemli özelliklerinden biride Felsefede uzmanlaşma dönemidir. Filozoflar kendilerine ait bir sistem kurmak yerine uzmanlaştıkları tek bir alan üzerine eleştirel düşünceler ortaya koymuşlardır. Felsefede uzmanlaşmayla birlikte bu yüzyıl düşünürlerinin çoğunluğu maaşlı çalışan ve devlet memuru statüsündeki üniversite hocalarıdır.
  • 20. yüzyıl felsefesinin özelliklerinden biri de kadınların felsefeyle ilişkisinin artmasıdır. Tarihteki en fazla kadın filozofun bu dönemde ortaya çıktığını söylemek abartı olmaz.

 20. yüzyıl felsefesi yukarıda kısmi olarak sıraladığımız birçok nedenden dolayı takibi zor bir çeşitlenme içerisindedir.