Kategori - Felsefenin Temel Disiplinleri

Felsefenin temel disiplinleri, bu alanın ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir. Bilimsel bilgiler ele aldıkları varlığın tek bir alanıyla sınırlı bir araştırma sahasına sahiptir. O alanda uzmanlaşır. Oysaki felsefe, bir yaşama ve bilme tarzı olarak geniş bir alana sahip ve birçok alt dallardan oluşan bir yapıdır. Felsefenin bu alt dalları disiplin olarak adlandırılır ve birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen oldukça özgün karakteristik sorgulama tarzına sahiptir.
Felsefenin temel disiplinleri göz önüne alındığında filozofların varlığı bir bütün olarak ele alıp her alanına ait sorgulamalar yaptığını görüyoruz. Kimi zaman epistemolojiden yola çıkıp bilgiyi sorgulamışlardır. Kimi zamanda ahlaki davranışların toplumsal yaşamdaki önemini görüp temel ahlaki kavramları sorgulamışlardır.
Bu kategoride, felsefenin temel disiplinleri tanıtılacaktır. Buradaki bilgileri felsefe akımlarıyla beraber almanız felsefenin bütüncül bakışına daha uygun olacaktır. Bu kategorinin bir diğer önemli özelliği filozoflar arasında kategorik bir şema yapmamıza olanak vermesidir. Birbirinden hem tarihsel hem de kültürel özellikler bakımından fark olan filozoflar arasında ortak bir hareket noktası bulmamıza fayda sağlamasıdır.
Felsefenin temel disiplinleri, felsefenin sistemli ve kendi içerisinde tutarlı olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliği aynı zamanda bilimsel bilgi alanında da vardır.
Felsefe disiplinleri, filozofun hayata bakışının sınırsız olmasının doğal bir sonucudur. Bir filozof varlık, bilgi, ahlak, değer, metafizik, bilim, sanat, siyaset,dil ve din hakkında sorgulamalar yapabilir. Bu felsefi sorgulamanın ne kadar özgür bir sorgulama olduğunun göstergesidir. Yani felsefe hayata dair her alanda vardır ve bu alanla ilgili sorgulama faaliyetini bir zorunluluk olarak görür. Çünkü sorgulamak akıllı bir varlığın var olmasını ortaya koymada tek yoldur. Sokrates’in de o anlamlı sözlerle dediği gibi “Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer değildir”