Kategori - Filozoflar

Filozof kelimesi Yunanca bir sözcük olan philosoph(philosophos)dan gelir.  Genel anlamıyla bilgiyi seven, onun peşinde koşan ve kendisinde bilgi bulunan kişi anlamında kullanılır.

İlkçağın ünlü felsefe tarihçisi Diogenes Laertios’a göre felsefe adını kullanan ve kendini filozof olarak tanımlayan ilk kişi Pythagoras’dır. Ona göre bilgelik ve eksizsiz doğrulara ulaşmak sadece tanrılara yakışır. İnsan ise bu bilgeliğin peşinde koşan Philosophps’tur.

Filozof kelimesini yaygın bir şekilde kullanımını ortaçağ araştırmacılarında görmekteyiz. Bu dönem düşünürleri Aristotales’ten hep filozof olarak bahsederler.

Bu kategoride felsefe tarihi içerisinde ortaya çıkmış filozofları ve onların bilgi, ahlak, bilim, siyaset ve diğer tüm felsefi söylemlerini ele almaya çalışacağız.