Kategori - ilk çağ felsefe tarihi

ilk çağ felsefe tarihi MÖ 5. ve 6. yüzyıl civarında dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan düşünürlerle beraber başlamıştır. Felsefe tarihini sadece antik yunan felsefesi ile açıklamaya çabalamak, eksik bir çalışma ve hatta yanlı bir bakış açısı ortaya koymamıza neden olacaktır. Bu nedenle ilk çağ felsefe tarihi için dünya geneli medeniyetlerden ortaya çıkan düşünürlere göz atacağız.

Çin İlk Çağ Felsefesi

Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Çin uygarlığında da felsefe MÖ 6. yüzyılda Konfüçyüs ve Lao-Tzu ile başlamıştır.
Konfüçyüs MÖ 551 ile MÖ 479 yılları arasında yaşamış öğretmen, siyasetçi ve bir filozoftur. Toplum yaşamına ve düzenine dair ortaya koyduğu derin analizleri sayesinde ulaştığı öğütleri onlarca kişiyi etrafına toplaması onun öğretmenlik vasfından gelir. Bu öğütler, Çin’in o dönemde yaşadığı çalkantılar için halka bir çözüm yolu olarak gözükmüştür. Devlet kademelerinin birçoğunda farklı görevler üstlenmiştir. Kendisi bir din kurma niyeti ile öğütler ileri sürmemesine karşın, ilerleyen yıllarda dini bir kişilik olarak anılmıştır.
Lao-Tzu MÖ 6. yüzyıl döneminde yaşamış bir düşünürdür. Ona göre ideal bir yaşamın anahtarı dile getirilemeyen gizemli bir yoldu. Taoculuğun kurucusudur. Konfüçyüs toplumsal yaşamın önemini vurgularken Lao-Tzu bireysel bir yaşamın doğa ile uyumunu vurgular.

Hint İlkçağ Felsefesi

Soylu bir aileden gelen ve bir diğer adı Siddhartha Gautama olan Buda, soylu bir ailenin prens çocuğudur. MÖ 563 ile 483 yılları arasında yaşamıştır. Buda ismi uyanmış kişi anlamına gelir. 35 yaşındayken zenginlik ve refahın mutluluk getirmeyeceğine inanarak Hindistan’ı baştan sona seyahat etmeye başlamıştır.

İran İlkçağ felsefesi

İran ilk çağ felsefesi için en önemli düşünürlerden biri şüphesiz Zerdüşt’tür. Yahudi, Mısır ve Hint dinlerinden etkilenerek Ahura Mazda tanrısına inanılan monoteist bir din kurmuştur. Dünyanın iyilik ve kötülük gibi zıt metafizik güçlerin savaş alanı olduğunu ileri sürer. Ahura Mazda iyiliğin yegâne temsilcisi olup kötülükle mücadele eder. İnsan yaşamı da bu iyilik ve kötülüğün mücadelesi ile şekillenir.

Yunan İlkçağ Felsefesi

Yunan ilkçağ felsefesi Anadolu’nun Ege kıyısında yerleşmiş olan Miletoslu filozoflarla başlamıştır. Dünyayı mitlerle açıklamaya çalışan hakim görüşe karcı çıkan Miletoslu filozoflar doğayı gözlemlemişlerdir. Yunan felsefesinin Atina yerine bu topraklarda ortaya çıkmasının birçok önemli faktörü vardır. Miletosun, farklı medeniyetlerin egemenliğine girmesi nedeniyle dünyanın birçok farklı kültür ve din öğretisini tanımaları onların felsefeyi ortaya çıkarmalarında etkili olmuştur.
İnternet sayfamızın diğer kategorilerinde bu dönemde ortaya çıkan filozoflarla ilgili daha genel bilgilere ulaşabilirsiniz.