Felsefe Okulu

Miletos veya İyonya Okulu Felsefesi Nedir?

İyonya okulu ya da düşünce akımı Presokratik filozofların ortaya koyduğu ilk düşünce akımıdır. Bugün kendilerinden fizikçi ya da daha doğru bir ifade ile natüralistler diye bahsedebileceğimiz bu okul filozofları görünüş-gerçekliğin ardında bir gelişi güzel düzenden ziyade daha düzenli bir yapının olduğuna inanmışlardır. Doğada bulunan bu düzenli yapıyı açıklarken dayanakları,  mitolojinin yerine doğanın kendisinde aramışlardır. Çokluğun meydana getirdiği düzenin arkasında aklın alabileceği değişmez ve mükemmel bir birliğin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna arkhe problemi diyoruz.

İyonya okulu mitolojik düşünceden kopuşu başlatır. Arkhe arayışı sırasında ortaya koydukları argümanları tanrısal güçlerden çıkarmazlar. Doğaya dair açıklamaları tanrılar yerine yine doğaya dayandırırlar.

İyonya Okulu Filozoflarının Varlık Anlayışı Nedir?

İyonya okulu geleneği filozofları maddenin ezeli ve ebedi olduğunu ve tüm varlığın ana kaynağının tek bir maddi nedene dayandığını düşünüyorlardı. Tek bir maddeden varlığın çokluğa geçişini tanrısal bir fail nedene dayandırma gereği duymadılar. Bu monist filozoflar cansız ve hareketsiz tek bir arkhenin, çokluğa geçişteki hareketini, yine kendisine dayandırıyorlardı. Evrendeki tek gerçekliğin maddi nedene dayandığı konusunda hemfikirdiler. Arkhenin hareketini yine arkhenin kendisine dayandırarak tanrısal bir gücün varlığını kabul etmemelerinden dolayı İyonya Okulu filozoflarına tarihin ilk materyalistleri diyebiliriz.

İyonya Okulu Felsefecileri Kimlerdir?

İyonya okulu filozofları sırasıyla Thales, Anaksimandros ve Anaksimenest’tir. Aristoteles’e göre bu filozoflar varlığını fail, formel ve ereksel nedeninin göz ardı ederek sadece maddi nedene odaklanmışlardır. Yunan düşünce geleneğinin temelinde bulunan “hiçten hiçbir şey çıkmayacağı(nihil ex nihilo fit)” düşüncesinin ilk savunucularıdır.

Milet batı Anadolu’da bulunan İonia kolonilerinden biridir. Bir zamanlar kıyı kenti olan Miletus toprakları günümüzde denize 10 km uzaktadır. Yunan şehir devletleri içerisinde kültürel zenginlik açısından en önde gelen bölgedir. Yunan heykel ve mimarisinin en görkemli dönemi bu topraklarda gerçekleşmiştir. Milet aynı zamanda Homeros’un vatanıdır.

1 Yorum

Yorum yaz