Tag - aziz augustinus felsefesi

Filozoflar ortaçağ felsefesi tarihi

Aziz Augustinus

Aziz Augustinus veya Saint augustine , MS 354 ile 430 yılları arasında yaşamış ve ortaçağ felsefesi içinde önemli bir düşünürdür. Patristik felsefenin olgunlaşma döneminin son felsefecisidir. Babası çok tanrıcılık inancına sahip...