Tag - hedonizm evrensel ahlak yasası

Felsefe Genel Felsefe Sözlüğü

Hedonizm Nedir?

Hedonizm yada diğer adıyla hazcılık, hazzın en yüksek iyi olduğunu ileri süren felsefi görüştür. Yunanca ἡδονή(hēdonē) kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Bu akıma göre hayatın gerçek manada anlamı haz peşinde koşmaktır...