Tag - henri bergson hangi görüşü savunur

20. yüzyıl felsefesi Filozoflar

Henri Bergson Kimdir?

Henri Bergson, 1859 ile 1941 yılları arasında yaşamış, Fransalı idealist yaşam felsefesi öğreticisidir. Babası yetenekli bir müzisyendi. Annesi ilk eğitimini veren İngiliz bir yahudi aileden geliyordu. Sadece felsefede değil aynı...