Tag - platon devlet özet

Filozoflar ilk çağ felsefe tarihi

Platon Kimdir?

Platon, ilkçağ felsefe tarihi için bir mihenk taşıdır. Hatta kimi düşünür için, tüm batı felsefe tarihi Platon’a düşülen dipnotlardan ibarettir. Neredeyse 2400 yıldır onun felsefesinden çıkarımı yapılan birçok teoriyi hala...