Tag - sokrates platon

Filozoflar ilk çağ felsefe tarihi

Platon Kimdir?

Platon, ilkçağ felsefe tarihi için bir mihenk taşıdır. Hatta kimi düşünür için, tüm batı felsefe tarihi Platon’a düşülen dipnotlardan ibarettir. Neredeyse 2400 yıldır onun felsefesinden çıkarımı yapılan birçok teoriyi hala...

Filozoflar ilk çağ felsefe tarihi

Sokrates Kimdir?

Sokrates, batı felsefesine hem sofistlerle yapmış olduğu diyaloglar hem de adalete olan bakış açısıyla damga vurmuştur. Atina sokaklarında gezen kişileri çevirip ayaküstü felsefi sorgulamalar yapmasıyla ünlüydü. Kimi Atina...